คะแนน 25 PV

ขนาด 120 กรัม

เลขที่ อย. 13-1-63000-4-7530

ล้างหน้า พร้อมการบำรุงขั้นสูงสุด