คะแนน 200 PV

ปริมาณบรรจุ   1 ลิตร

ไบโอพอริเมอร์จากธรรมชาติ ฉีดพ่นได้มากกว่า 25 ไร่

เพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 30%

ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมพืช ประกอบด้วยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช

  • ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
  • ดูดซึมธาตุอาหารได้เร็ว
  • พืชแข็งแรง เจริญเติบโตไว
  • ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหาร
  • ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค