ทำไม?…ชาวนาจึงยากจน

“ ทำนาปีมีแต่หนี้กับซัง ทำนาปรังมีแต่ซังกับหนี้…ทำทั้งนาปีและนาปรัง..ยังเป็นหนี้ ทั้งใน และ นอกระบบ…” …บางคนต้องขายนาใช้หนี้…

นี่คือปัญหาของชาวนาทั้งประเทศ…สาเหตุคืออะไร?

ตอบตรงๆ คือ ทำแล้วขาดทุน…ขายข้าวได้ราคาถูก กิโลละ 6 บาท 8 บาท กำหนดราคาไม่ได้
แถมผลผลิตตกต่ำ 10 ไร่ได้ข้าว 3 เกวียน 5 เกียน

ค่าปุ๋ย ค่ายา แพงขึ้นทุกวัน ภัยแล้ง น้ำท่วม นก หนู เพลี้ย แมลงรบกวน…ฯลฯ

แล้วเราจะพึ่งใคร?..

• พึ่งเทวดา ฟ้าฝน ก็ไม่ได้
• เราต้องพึ่งตัวเอง..
• ด้วยการลด ละ เลิก ใช้ สาร เคมี
• โดยหาปุ๋ย ยาจากธรรมชาติ

ในเมื่อ เรากำหนดราคาเองไม่ได้ ชาวนาต้องใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด…
ลงทุนไร่ละ 500 – 700 บาท ก็พอ…ดีมั้ยครับ!!

ผมหมอเขียวได้คิดค้นหาวิธีทำนาต้นทุนต่ำไว้ให้ชาวนาทุกท่านแล้ว ผ่านการทดลองมาทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้ว ขอนำเสนอ แร่ธาตุภูเขาไฟ ตราใบหยก เพื่อใช้ในนาของท่าน

ตามไปดู คลิปตัวอย่างได้ใน…หน้า สินค้า กิ่งทอง-ใบหยก ได้เลยครับ