เกี่ยวกับเรา

บริษัท พียู เน็ตเวิร์ค จำกัด มุ่งเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษตกค้าง และมุ่งเน้นในด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคและนักธุรกิจ